The Covid 19 pandemic as a factor of compliance with the rules of hand hygiene of hospital staff:
pdf

Keywords

hand hygiene
educational program
efficiency

Abstract

Introduction. Hand cleansing and disinfection is the most effi- cient method for reducing the rates of hospital-acquired infections which are a serious medical and economic problem. Striving to ensure the maximum safety of the therapeutic process, we decided to promote hand hygiene by implementing the educational pro- gram titled “Clean Care is a Safer Care”. The occurrence of the COVID-19 pandemic affected the compliance with procedures related to the sanitary regime, including the frequency and accu- racy of hand decontamination by medical personnel.

Objective. The objective of the study was to assess the useful- ness of the educational program titled “Clean Care is a Safer Care” as a tool for increasing compliance with hand hygiene principles.

Methods. We monitored the compliance with the hygiene proce- dure before implementation of the program as well as during the hand hygiene campaign by means of direct observation as well as the disinfectant consumption rates.

Results. In the initial self-assessment survey, the hospital had scored 270/500 points (54%). Preliminary audit revealed the hygiene compliance rate at the level of 49%. After broad-scaled educational efforts, the semi-annual audit revealed an increase in hand hygiene compliance rate up to 81% (hospital average) while the final audit carried out after one year of campaigning revealed a compliance rate of 77%. The final score for the hospi- tal increased to 435/500 points.

Conclusions. COVID-19 pandemic dramatically increased accu- racy of proper hand hygiene procedures and consumption of dis- infectant agents. The educational program has succeeded to reach its goal; however, long-term educational efforts are required to maintain and improve the quality of provided services.

https://doi.org/10.15167/2421-4248/jpmh2020.61.4.1603
pdf

References

1. WHO guidelines on hand hygiene in health care: a summary. World Health Organization 2009.

2. Urban JA. Cost analysis of surgical site infections. Surg Infect 2006;7(1): 19-22.

3. Bilski B, Kosiński B. Analiza wybranych zachowań w zakresie higieny rąk w wybranej populacji personelu pielęgniarskiego. Medycyna Pracy 2007;58(4):291-297.

4. Wanke M. Kontrola zakażeń szpitalnych-higiena rąk. Aktualności Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków 2014;(1):1-5.

5. WHO Guidelines on Hand Hygiene In Health Care. First Global Patient Safety Challenge Clean Care is a Safer Care. Avaliable at: http://apps.who.int/iris/bitsream/10665/44102/1/9789241597906_

6. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Clean Care. Avaliable at: http://www.cmj.org.pl/clean-care/

7. Wojciechowski A. (oprac). Statut wdrażania Wieloaspektowej Strategii Przestrzegania Higieny rąk Światowej Organizacji Zdrowia w Placówkach Opieki Zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. Zakażenia 2016;5:9-19.

8. Whitby M, Pessoa-Silva CL, McLaws ML, Allegranzi B, Sax H, Larson E, Seto WH, Donaldson L, Pittet D. Behavioural considerations for hand hygiene practices: the basic building blocks. J Hosp Infect 2007;65:1-8.

9. Szumska E, Rożkiewicz D. Metody monitorowania higieny rąk wśród personelu medycznego. Forum Zakażeń 2016;7(6):449-454.

10. Mączyńska A, Davitt J, O'Rourke A. Bezpośrednia obserwacja jako złoty standard pomiaru przestrzegania zaleceń związanych z higieną rąk w placówkach ochrony zdrowia. Zakażenia 2012; 1:96-103.

11. Potocka P, Rożkiewicz D, Ołdak E. Higiena rąk wśród personelu medycznego-co jeszcze można zrobić? Forum Zakażeń 2016;7(4):289-293.

12. Latham JR, Magiorakos AP, Monnet DL, Alleaume S, Aspevall O, Blacky A, Borg M, Ciurus M, Spanish Hand Hygene Campaign; Costa AC, Cunney R, Dolinšek M, Dumpis U, Erne S, Gudlaugsson O, Hedlova D, Heisbourg E, Holt J, Kerbo N, Sorknes NK, Lyytikäinen O, Maltezou HC, Michael S, Moro ML, Reichardt C, Stefkovicova M, Szilágyi E, Valinteliene R, Vatcheva-Dobrevska R, Viseur N, Voss A, Woodward S, Cordier L, Jansen A.. The role and utilisation of public health evaluations in Europe: a case study of national hand hygiene campaigns. BMC Public Health 2014; 14:131.

13. Boyce JM. Update of hand hygiene. Am J infect Control 2013;41(5):94-96.

14. Boyce JM. Measuring healthcare worker hand hygiene activity: current practice and emerging technologies. Infect Control Hosp Epidemiol 2011;32(10):1016-1028.

15. Randle J, Arthur A, Vaughan N. Twenty-four-hour observational study of hospital hand hygiene compliance. J Hosp Infect 2010;76(3):252-255.

16. Rose L, Rogel K, Redl L, Cade JF. Implementation of a multimodal infection control program during an Acinetobacter outbreak. Intensive Crit Care Nurs 2009;25(2):57-63.

17. Johnson PD, Martin R, Burell LJ Grabsch EA, Kirsa SW, O'Keeffe J, Mayall BC, Edmonds D, Barr W, Bolger C, Naidoo H, Grayson ML. Efficacy of an alcohol/chlorhexidine hand hygiene program in a hospital with high rates of nosocomial methicilin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infection. Med J Aust 2005;183(10):509-514.

18. Harrington G, Warson K, Bailey M, Land G, Borrell S, Houston L, Kehoe R, Bass P, Cockroft E, Marshall C, Mijch A, Spelman D. Reduction in hospital wide incidence of infection or colonization with methicilin resistant Staphylococcus aureus and use of antimicrobial hand-hygiene gel and statistical process control charts. Infect Control Hosp Epidemiol 2007;28(7):837-844.

19. Thomas BW, Berg-Copas GM, Vasquez DG, Jackson BL, Wetta-Hall R. Conspicuous vs. Customary location of hand hygiene agent dispensers on alcohol-based hand hygiene product usage in an intensive care unit. J Am Osteopath Assoc 2009;109(5):263-267.

20. Wojciechowski A. (oprac). Oparty na dowodach naukowych model przenoszenia drobnoustrojów przez ręce podczas opieki nad pacjentem. Zakażenia 2016;2:49-65.

21. Pittet D, Allegranzi B. Evidence-based model for hand transmission during patient care and the role of improvement practices. Lancet Infect Dis 2006;6:641-52.

22. Bacman C, Zoutman DE, Marck PB. An ingerative review of the current evidence on the relationship between hand hygiene interventions and the incidence of health care associated infections. Am J Infect Control 2008;36:333-48.

23. Boscard VM, Fernie GR, Lee JH, Jaglal SB. Using psychological theory to inform methods to optimize the implementation of a hand hygiene intervention. Implement Sci 2012;7:77.

24. Miętkiewicz S, Siczyńska B, Dyk D. Higiena rąk a redukcja zakażeń. Czy warto podejmować działania na rzecz poprawy higieny rąk? Probl Hig Epidemiol 2014;95(3):580-585.

25. Wojciechowski A.(oprac). Skuteczność programu poprawy przestrzegania higieny rąk, obejmującego cały szpital. Zakażenia 2014;3:5-14.

26. Mączyńska A, Karwacka M, Świerczyńska B. Wpływ higieny rąk na redukcję kosztów związanych z występowaniem zakażeń szpitalnych. Zakażenia 2013;2:48 AM-52.

27. Golińska-Kuźniarek O, Karpiński TM. Znaczenie higieny rąk u pracowników służby zdrowia. Forum Zakażeń 2014;5(2):79-84.

28. Pittet D, Allegranzi B, Boyce J. World Health Organization World Alliance for Patient Safety First Global Patient Safety Challenge Core Group of Experts. The World Health Organization Guidelines on Hand Hygiene in Health Care and their consensus recommendations. Infect Control Hosp Epidemiol 2009,30(7):611-22.

29. Forrester LA, Bryce EA, Mediaa AK. Clean Hands for Life: results of a large, multicentre, multifaceted, social marketing hand-hygiene campaign. J Hosp Infect 2010;74:225-31.

30. Magiorakos AP, Leens E, Drouvot V, May-Michelangeli L, Reichardt C, Gastmeier P, Wilson K, Tannahill M, McFarlane E, Simon A. Pathways to clean hands: highlights of successful hand hygiene implementation strategies in Europe. Euro Surveill 2010;15,6.

31. Magiorakos AP, Suetens C, Boyd L, Costa C, Cunney R, Drouvot V, Farrugia C, Fernandez-Maillo MM, Iversen BG, Leens E, Michael S, Moro ML, Reinhardt C, Serban R, Vatcheva-Dobrevska R, Wilson K, Heisbourg E, Maltezou HC, Strauss R, Borocz K, Dolinsek M, Dumpis U, Erne S, Gudlaugsson O, Heczko P, Hedlova D, Holt J, Joe L, Lyytikainen O, Riesenfeld-Orn I, Stefkovikova M, Valinteliene R, Voss A, Monnet DL. National hand hygiene campaigns in Europe, 2000-2009. Euro Surveill 2009;14,30.

32. Pittet D, Hugonnet S, Harbarth S, Mourouga P, Sauvan V, Touveneau S, Perneger TV. Effectiveness of a hospital-wide programme to improve compliance with hand hygiene. Infection Control Programme. Lancet 2000;356(9238):1307-1312.

33. Wanke M, Szajewska A. Porównanie dwóch metod szkolenia w zakresie przestrzegania zasad mycia rąk przez studentów medycyny: badanie z grupą kontrolną. Zakażenia 2013;3:56 AM-61.

34. Rosenthal VD, Guzman S, Safdar N. Reduction in nosocomial infection with improved hand hygiene in intensive care units of a tertiary care hospital in Argentina. Am J Infect Control 2005; 33(7):392-397.

35. Allegranzi B, Gayet-Ageron A, Damani N, Bengaly L, McLaws ML, Moro ML, Memish Z, Urroz O, Richet H, Storr J, Donaldson L, Pittet D. Global implementation of WHO's multimodal strategy for improvement of hand hygiene: a quasi-experimental study. Lancet Infect Dis 2013;13(10):843-851.

36. Vicca AF. Nursing staff workload as a determinant of methicillin-resistant Staphylococcus aureus spread in an adult intensive therapy unit. J Hosp Infect 1999; 43(2):109-113.

37. Robert J, Fridkin SK, Blumberg HM, Anderson B, White N, Ray SM, Chan J, Jarvis WR. The influence of the composition of the nursing staff on primary bloodstream infection rates in a surgical intensive care unit. Infect Control Hosp Epidemiol 2000;21(1):12-17.

38. O'Boyle C, Jackson M, Henly SJ. Staffing requirements for infection control programs in US health care facilities: Delphi projects. Am J Infect Control 2002;30:321-33.

39. Wojciechowski A. (oprac). Rola higieny rąk w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym. Zakażenia 2016;3:5-14.

40. Lau JT, Yang X, Tsui H, Kim JH. Monitoring community responses to the SARS epidemic in Hong Kong: from day 10 to day 62. J Epidemiol Community Health. 2003;57(11):864‐870. doi:10.1136/jech.57.11.864

41. Leppin A, Aro AR. Risk perceptions related to SARS and avian influenza: theoretical foundations of current empirical research. Int J Behav Med. 2009;16(1):7‐29. doi:10.1007/s12529-008-9002-8

42. Guo YR, Cao QD, Hong ZS, Tan YY, Chen SD, Jin HJ, Tan KS, Wang DY, Yan Y. The origin, transmission and clinical therapies on coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak - an update on the status. Mil Med Res. 2020;7(1):11. Published 2020 Mar 13. doi:10.1186/s40779-020-00240-0

43. Gasmi A, Noor S, Tippairote T, Dadar M, Menzel A, Bjøklund G. Individual risk management strategy and potential therapeutic options for the COVID-19 pandemic. Clinical Immunology (2019), https://doi.org/10.1016/j.clim.2020.108409

44. Hovi T, Ollgren J, Savolainen-Kopra C. Intensified hand-hygiene campaign including soap-and-water wash may prevent acute infections in office workers, as shown by a recognized-exposure -adjusted analysis of a randomized trial. BMC Infect Dis. 2017;17(1):47. Published 2017 Jan 9. doi:10.1186/s12879-016-2157-z